هشداری برای بی بندوباری

موارد۱-تاریکی ۲-حرکت به پایین ۳-ترس و وحشت ۴-صدای ناله و فریاد ۵-در خواست بازگشت، درآیات و روایات متعدد از صفات جهنم و جهنمیان شمرده شده است ۱-خوردن مشروبات الکلی، ۲-دوست پنهانی داشتن،(و لا متخذی اخدان)(المائدة ۵) ۳-فحاشی، ۴-زنا و بی بندوباری درآیات و روایات متعدد حرام و وعده عذاب داده شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 56 = 63