هشداری برای سقط جنین

بسم الله الرحمن الرحیم
بعلت وسعت غیر قابل تصور عالم ماورا ماده و دخالت نفس
در مشاهدات شخصی، لازم است آنها را با محکمترین قانون
که همان وحی است تحلیل کرد البته تطابق کلیات آنها با آیات
و روایات صحیحه، تعجب بر انگیز است. و آن مقداری که
مطابقت دارد بعنوان شاهد قابل قبول است.

مشاهدات این خانم از باب تجسم اعمال است که آیات و روایات
متعددی بر آن دلالت دارد این به این معنی نیست که بچه
در عذاب باشد بلکه عذاب روحی برای مادر است و حقیقت
عمل سقط جنین برای او آشکار شده است.
سقط جنین در همه ادیان حرام است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

84 + = 91