بشارتی برای مؤمنان 1

مساعدت و ملاقات ارواح متعالی از تجربه کننده گان بهشتی مکررا گزارش شده خصوصا خیلی از تجربه کننده گان حضرت علی و معصومین علیهم السلام را در مراتب مختلف ملاقات کرده اند منتهی کسانی که در دنیا ، ایشان را شناخته و با آنهامانوس شده باشند، آنها را می شناسند و الا بعنوان ارواح بسیار نورانی و یا هستی های متعالی و … از آنها یاد میکنند. شواهد زیادی در دست هست که آنها معصومین و انبیا علیهم السلام می باشند. در روایات متعدد از مساعدت و ملاقات معصومین علیهم السلام در موقع مرگ سخن به میان آمده است.در این کلیپ دست گیری حضرت سید الشهدا علیه السلام بازگو شده که حالت مرگ افراد مذکور که شهادت است با سید الشهدا علیه السلام تناسب تام دارد . @hoshdar1